marzo 2003

Festival Alternativa, Sala NASA

Festival Alternativa, Sala Nasa, Santiago de Compostela. Dripping. Intervención sonora